Publikálási lehetőség

egyetemi hallgatók részére


A Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség nyomdai formátumra szerkesztett kiadványa, az Anyagvizsgálók Lapja, amely negyedévente jelenik meg online. Célja elsősorban a nagyobb horderejű cikkek, publikációk, összetett műszaki információk megjelentetése, ezenfelül lehetőséget kínál a magyar anyanyelvű, kutatással foglalkozó egyetemi BSc, MSc hallgatók, valamint fiatal kutatók és PhD hallgatók kutatási témájuk, eredményeik és tervezett disszertációjuk irodalmi összefoglalásának szerkesztett, cikkszerű bemutatására.
A hallgatók dolgozatai az erre a célra létrehozott rovatban (Szakmai rovat hallgatóknak) jelenik meg. A lap az alábbi főbb témakörökhöz kapcsolódó cikkeket várja: állapotellenőrzés, élettartam gazdálkodás, minőségbiztosítás (minőség, megbízhatóság), roncsolásmentes anyagvizsgálatok, roncsolásos anyagvizsgálatok, anyag, anyagszerkezet.
A fenti témákban született, a formai és minőségi követelményeknek megfelelő kéziratok az év során folyamatosan beküldhetők. A közlésre szánt kéziratokat .docx formátumban a szerkesztőségnek szükséges megküldeni a csatolt képekkel együtt. Az egyetemi hallgatók esetén kérjük konzulenseik jóváhagyását a közlésre. A beküldést követően a szerzők értesítést kapnak arról, hogy minden szükséges dokumentum elküldésre került-e. Hazánk elismert szakembereinek bírálatát követően a szerkesztők beszerkesztik a lap formátumának megfelelően (kéthasábos formátum) a cikket és az esetleges javítási javaslatokat megküldik a szerzők felé.

A publikációs költségről (15.000 Ft) a MAROVISZ állít ki számlát.


Tóth László
felelős szerkesztő

A számlázáshoz szükséges adatokat a „Cikk bejelentő űrlapban” adja meg. A cikk bejelentő űrlap itt tölthető le. „Cikk bejelentő
A cikkét ebben a formátumban küldje meg: „Template

A folyóirat negyedévente jelenik meg, a cikkeket folyamatosan várjuk és beküldését követően értesítjük, hogy melyik lapszámban fog megjelenni.

A cikkeket a Szerkesztőbizottság e-mail címére küldje meg!  avilap.szerk@gmail.com

 

© 2021 - Anyagvizsgálók Lapja
tdv.hu